Makbuz para ya da başka bir şeyin teslim alındığı gösteren belgedir. Makbuzların resmiyet kazanabilmesi için bir noter tarafından onaylanması veya resmi anlaşmalı matbaalarca basılması gerekmektedir.

Adisyon, hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir.Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane işletmeleri, adisyon düzenlemek ve kullanmak zorundadır.